CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày đăng: 04/05/2022 07:38 PM

 

Chính sách bảo mật


 

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật khách hàng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề về tín nhiệm và vì vậy việc bảo mật cho Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên của Quý khách và các thông tin khác có liên quan cho các giao dịch của chúng tôi với Quý khách.

Quý khách có thể truy cập vào website www.saffronhcm.com bằng trình duyệt mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Saffron VIETNAM cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu Quý khách có bất kỳ nhận xét, đề xuất hoặc khiếu nại, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ https://saffronhcm.com/lien-he

 

Thu thập thông tin cá nhân


 

Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi trong trường hợp Quý khách khởi tạo một đơn hàng, hoặc cung cấp thông tin cá nhân thông qua bộ phận hỗ trợ trực tuyến, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ
  • Email
  • Số điện thoại
  • Ngày sinh
  • Giới tính

Quý khách gửi cho chúng tôi thông tin chính xác và không gây hiểu nhầm và Quý khách phải cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi về các thay đổi. Nếu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba để chia sẻ thông tin cá nhân của họ.

Zalo
Hotline
Icon báo giá